Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvýšenie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2007

12. 9. 2007

Zvýšenie dôchodkových dávok a sociálneho dôchodku v roku 2007

Dôchodkové dávky a sociálny dôchodok sa v roku 2007 zvyšujú podľa zásad určených ustanovením § 82 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č.310/2006 Z.z.

Percento zvýšenia dôchodku

Dôchodky sa v roku 2007 zvyšujú o 6,25% mesačnej sumy dôchodku, na ktorú má poistenec nárok ku dňu, od ktorého sa dôchodok zvyšuje. Percento zvýšenia je určené ustanovením § 1 opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 197/2007 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2007.

Dôchodky, ktoré sa zvyšujú

Z dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2007 sa v roku 2007 zvyšuje:

  • starobný dôchodok

  • predčasný starobný dôchodok

  • invalidný dôchodok

  • vdovský a vdovecký dôchodok

  • sirotský dôchodok

  • sociálny dôchodok

Odkedy sa dôchodky zvyšujú

  • od 1. júla 2007, ak boli priznané pred týmto dňom, alebo

  • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007

Nezvyšujú sa

vdovský a vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, ak boli vymerané zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku už zvýšeného o 6,25% mesačnej sumy dôchodku,

  • dôchodok manželky a

  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť

Dôchodok upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu

Suma zvýšenia dôchodku upraveného z dôvodu jediného zdroja príjmu sa určí z mesačnej sumy dôchodku po odpočítaní zvýšenia z dôvodu jediného zdroja príjmu, a nie z mesačnej sumy, ktorá sa vypláca.

Súbeh nároku va výplatu dvoch alebo viac dôchodkov

Nárok na zvýšenie každého z dôchodkov, ktoré sa vyplácajú, sa posudzuje samostatne.

Postup zvýšenia a výplata zvýšených dôchodkov

Sociálna poisťovňa, ústredie zvýši vyplácané dôchodky bez žiadosti. Zvýšené dôchodky budú po prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne dôchodku za mesiac júl 2007 a súčasne sa vyplatí doplatok zvýšenia dôchodku od 1. júla 2007 do posledného dňa pred výplatným termínom v mesiaci júl 2007. O vykonanom zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie v priebehu mesiaca júl 2007. Ďalšie informácie súvisiace so zvýšením dôchodkov poskytnú na požiadanie zamestnanci pobočiek Sociálnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne, ústredie.