Jdi na obsah Jdi na menu
 


Preukaz občana ťažko zdravotne postihnutého

27. 5. 2008

Rozhodovanie o tom, že ide o občana s ťažkým zdravotným postihnutím na účely vydania preukazu občana ŤZP

posudkový lekár stanoví mieru funkčnej poruchy. Ak je 50% a viac, vydá sa rozhodnutie o miere funkčnej poruchy a o tom, že sa občan považuje za ťažko zdravotne postihnutého na účely vydania preukazu ZŤP. V prípade, že je občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na sprievodcu, vydá sa mu preukaz označený červenou čiarou.Výhody držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Informácie pre držiteľov preukazu ŤZP
- cestovanie MHD je bezplatné, preukazujete sa platným ŤZP preukazom a obč. preukazom,
- pri cestách prostriedkami SAD prípadne ŽSR sa informujte o možnej zľave pri kúpe cestovného lístka,
- občania, ktorí majú v posudku v oblasti mobility uvedené, že sú odkázaní na individuálnu prepravu OMV, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť označenie do osobného motorového vozidla - budova Krajského úradu v Bratislave, Staromestská 6,
- občania s telesným postihnutím, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom – na príslušnom miestnom úrade /podľa trvalého bydliska/,
- na zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach sa informujte priamo na mieste, nakoľko legislatívne spadá tento sektor pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vzhľadom ku zmenám zákona Vás nechceme dezinformovať,
- informujte sa na zľavy prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a TV /na pošte/,
- ak ste držiteľom preukazu ŤZP, treba sledovať na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a verejných podujatiach, prípadne pri využívaní platených služieb a pod. možnosť zliav a zvýhodnení poskytovaných občanom ŤZP /platenie daní, nákupy..../

Informácie pre držiteľov preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu
- cestovanie MHD je bezplatné pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a taktiež pre občana, ktorý ho sprevádza, preukazujete sa platným preukazom ŤZP s potrebou sprievodcu a občianskym preukazom,
- pri cestách prostriedkami SAD prípadne ŽSR sa informujte o možnej zľave, pre držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu a taktiež pre občana, ktorý ho sprevádza, pri kúpe cestovného lístka,
- občania, ktorí majú v posudku v oblasti mobility uvedené, že sú odkázaní na individuálnu prepravu OMV, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť označenie do osobného motorového vozidla - budova Krajského úradu v Bratislave, Staromestská 6,
- občania s telesným postihnutím, si môžu na základe platného ŤZP preukazu vybaviť vyznačené parkovacie miesto pred domom – na príslušnom miestnom úrade /podľa trvalého bydliska/,
- na zľavy pri platení poplatku v lekárni a v zdravotníckych zariadeniach sa informujte priamo na mieste, nakoľko legislatívne spadá tento sektor pod Ministerstvo zdravotníctva SR a vzhľadom ku zmenám zákona Vás nechceme dezinformovať,
- informujte sa na zľavy prípadne oslobodenie od koncesionárskych poplatkov za rozhlas a TV /na pošte/,
- ak ste držiteľom platného preukazu ŤZP s potrebou sprievodcu je možné vybaviť si zľavnenú telefónnu linku, informácie Vám poskytnú pracovníci Slovak Telecom na príslušnom predajnom mieste,
ak ste držiteľom preukazu ŤZP/s, treba sledovať na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a verejných podujatiach, prípadne pri využívaní platených služieb, pri nákupoch a podobne možnosť zliav a zvýhodnení poskytovaných občanom ŤZP/s

- preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím vydávajú príslušné pracoviská oddelení posudkových činností na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny.
- v súvislosti s vybavovaním preukazu občana s ŤZP
- podanie žiadosti, identifikačný preukaz ( OP, VP, Pas ), aktuálna fotografia, zdravotná dokumentácia

zdroj: www.upsvar.sk