Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zvýšenie súm životného minima

29. 11. 2011

Zvýšenie súm životného minima od 1.7.2011

 

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 

  • 189,83 €  mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 132,42 €  mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •   86,65 €  mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

 

 Výpočet súm životného minima v modelových situáciách

Jednotlivec

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu

189,83 €  mesačne.

 

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

189,83 €86,65   = 276,48 €  

a predstavuje sumu 276,48 € mesačne.

 

Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,

189,83 €86,65   = 276,48 €  

a predstavuje sumu 276,48 € mesačne.

 

Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,

189,83 € + 132,42 € =  322,25 €

a predstavuje sumu 322,25 € mesačne.

Dvojica bez detí

Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,

189,83 € + 132,42 € = 322,25 €

a predstavuje sumu 322,25 € mesačne.

 

Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

189,83 € 132,42 € + 86,65 408,9 € 

a predstavuje sumu 408,9 € mesačne.

 

Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi

Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,

189,83 € + 132,42 € + 86,65  + 86,65  + 86,65  = 582,2 € 

a predstavuje sumu 582,2 € mesačne.

 

Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

189,83 € + 132,42 € + 132,42 € + 86,65  = 541,32 € 

a predstavuje sumu 541,32 € mesačne.

 

Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

189,83 € + 132,42 € + 86,65  + 86,65  = 495,55 €  

a predstavuje sumu 495,55 € mesačne.