Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zmena výšky sumy životného minima

18. 7. 2012

Výška životného minima sa zmení s účinnosťou od 1. júla 2012 nasledovne:

 

  • 194,58 € pri plnoletej osobe (z doterajších 189,93 €),
  • 135,74 € pri ďalšej spoločne posudzovanej plnoletej osobe (z doterajších 132,42 €),
  • 88,82 € pri zaopatrenom neplnoletom dieťati alebo pri nezaopatrenom dieťati (86,65 €).

 

V súvislosti so zmenou výšky životného minima sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravuje:

·         výška poskytovaných opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia,

·         výška náhradného výživného, ktoré sa vypláca vo výške 30 % sumy životného minima určeného pre nezaopatrené dieťa,

·         zvyšuje sa hranica náhradného výživného vyplácaného do 1,2-násobku sumy životného minima. 

 

V súvislosti so zmenou výšky životného minima sa od 1. júla 2012 mení aj maximálna výška mzdy alebo odmeny, ktorú môže zarobiť uchádzač o zamestnanie, na 143,40 €.

 

Výška opakovaných peňažných príspevkov

podľa zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu

ťažkého zdravotného postihnutia 

(platné od 1.7.2012) 

Životné minimum  od 1. júla 2012 je :  194,58 € 

Dvojnásobok životného minima: 389,16 euro 

Trojnásobok životného minima: 583,74 euro 

Štvornásobok životného minima: 778,32 euro

 

Druh peňažného príspevku poskytujúci mesačne                                          SUMA EURO*

Peňažný príspevok za  opatrovanie

1.    Fyzická osoba  (FO) v produktívnom veku

a) ak  opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím              216,61€ (211,32)

b) ak opatruje dvoch alebo viac osôb s ťažkým zdravotným postihnutím            288,80 € (281,75)

c) ak opatruje jednu FO s ŤZP, ktorá je viac ako 20 hodín týžd.                           191,34 € (186,65)

v škol. zariadení alebo denne navštevuje soc. zariadenie

d) ak opatruje dve a viac FO s  ŤZP, ktoré sú viac ako 20 hodín týžd.                  270,76 € (264,14)

v škol. zariadení alebo denne navštevujú soc. zariadenie

e) ak opatruje FO s ŤZP, ktorá je v soc. zariadení viac ako 20 hodín týžd.            281,58 € (274,70)

v zariadení a súčasne opatruje aj druhú FO s ŤZP, ktorá nie je

v zariadení alebo je v zariadení najviac 20 hodín týždenne.

2.    FO poberajúca dôchodok:  starobný, predčasný ,

invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať

zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhový dôchodok

alebo invalidný výsluhový dôchodok

a)    ak opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP                                                                90,25 € (88,05)

b)   ak opatruje dve alebo viaceré fyzické osoby s ŤZP                                            119,13 € (116,22)

Peňažný príspevok  na osobnú asistenciu                                                     na 1 hod/2,71 € (2,64)

Peňažný príspevok na prepravu                                                                                 99,28 €(96,86)

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiaci,

s  diétnym stravovaním určený  podľa prílohy  a konkrétnych diagnóz 

a) I. skupina chorôb                                                                                                       36,12 € (35,24)

b) II. skupina chorôb                                                                                                     18,06 € (17,62)

c) III. skupina chorôb                                                                                                    10,84 € (10,58)

2.  s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia    18,06 € (17,62)

3.  so zabezpečením prevádzky osobného motor. vozidla                                            32,50 € (31,71)

 

V kurzíve sú uvedené sumy platné do 30.6.2012. Od 1.7.2012 sú platné sumy PP uvedené modrým písmom. Za júl sú splatné v auguste.

Vypracoval: CSŽ n.o.

Zdroj: www.csz.sk