Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životné minimum

28. 10. 2013

Životné minimum od 1.7.2013

Zákon o životnom minime ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

K 1. júlu 2013 boli ustanovené sumy životného minima Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 186/2013 Z.z.

Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú sa považuje suma alebo úhrn súm:

 

  • 198,09 €  mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • 138,19 €  mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
  •   90,42 €  mesačne, ak ide o nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa. Výpočet súm životného minima v modelových situáciách

Jednotlivec

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu

 198,09 €  mesačne.


Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

198,09 €90,42   = 288,51 €  

a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.


Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,

198,09 €90,42   = 288,51 €  

a predstavuje sumu 288,51 € mesačne.


Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom

Životné minimum jednotlivca, t.j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku) sa vypočíta nasledovne,

198,09 € + 138,19 € =  336,28 €

a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.


Dvojica bez detí

Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta nasledovne,

198,09 € + 138,19 € = 336,28 €

a predstavuje sumu 336,28 € mesačne.


Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

198,09 € 138,19 € + 90,42 426,70 € 

a predstavuje sumu 426,70 € mesačne.


Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi

Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta nasledovne,

198,09 € + 138,19 € + 90,42  + 90,42  + 90,42  = 607,54 € 

a predstavuje sumu 607,54 € mesačne.


Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

198,09 € + 138,19 € + 138,19 € + 90,42  = 564,89 € 

a predstavuje sumu 564,89 € mesačne.


Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom

Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta nasledovne,

198,09 € + 138,19 € + 90,42  + 90,42  = 517,12 €  

a predstavuje sumu 517,12 € mesačne.