Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava súm niektorých dávok

23. 3. 2009

Dňa 1. septembra 2008 nadobudli účinnosť niektoré legislatívne zmeny, ktorými vláda Slovenskej republiky upravila výšku štátnych sociálnych dávok určených predovšetkým rodinám s deťmi. Platná legislatíva umožňuje vláde každoročne k 1. septembru upraviť štátne sociálne dávky so zohľadnením miery rastu inflácie a rastu životných nákladov a v závislosti od možností štátneho rozpočtu.

Dávky štátnej sociálnej podpory 

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 267/2008 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku sa upravila výška rodičovského príspevku na sumu 4 780 Sk  ( 158,670 € ) mesačne.

Dávky náhradnej rodinnej starostlivosti

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 266/2008 Z. z. o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa sa upravila výška jednorazových a opakovaných príspevkov:

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi

Nariadením vlády SR č. 336/2008 Z. z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie sa zvýšili pevné sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevkov priznané občanom v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška základnej dávky sa upravila:

  • pre jednotlivca bez detí na 1 760 Sk ( 58,430 € ) mesačne,

  • pre jednotlivca s 1 až 4 deťmi na 3 300Sk ( 109,540 € ) mesačne,

  • pre jednotlivca s 5 a viac deťmi na 4 800 Sk ( 159,340 € ) mesačne,

  • pre dvojicu bez detí zo sumy na 3 060Sk ( 101,580 € ) mesačne,

  • pre dvojicu s 1 až 4 deťmi na 4 520 Sk ( 150,040 € ) mesačne

  • pre dvojicu s 5 a viac deťmi na 6 060 Sk ( 201,160 € ) mesačne.

Uvedeným nariadením sa zároveň zvyšila aj dávka pre tehotnú ženu, ktorá sa spoločne posudzuje s občanom v hmotnej núdzi na 390 Sk ( 12,950 € ) mesačne.

Nariadením sa upravila aj výška jedného z príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, a to príspevku na bývanie:

  • pre jednu osobu na 1 570 Sk ( 52,120 € ) mesačne,

  • pre jednu a viac osôb na 2 510 Sk ( 83,320 € ) mesačne.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplácajú od septembra 2008 upravené štátne sociálne dávky oprávneným osobám bez podania žiadosti o ich zvýšenie. Dávky, ktoré sú vyplácané mesačne pozadu napr.: prvý krát budú vyplatené v mesiaci október za mesiac september.